Miki Muster, legenda. Živel je otroške sanje. Naj počiva v miru.

Ljubljana, 09.05.2018 06:00
"Če imate tudi vi neizpolnjene otroške sanje, vam želim, da bi se vam izpolnile, tako kot so se meni ..."
(Tako Miki Muster, legendarni slovenski avtor stripov, animiranih filmov in naših stripovskih junakov - Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje, ko je pred tremi leti dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Zdaj se je poslovil, star 92 let. Naj počiva v miru.)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • macek
 • 09.05.2018 22:34:21
TEMA JE G. MIKI MUSTER!!
BOLNIK!
 • "NOVI–OBRAZ" ŠARAC=P0ZITIVNAsrbija=MURGL KOMI JUGA
 • 09.05.2018 15:54:34
https://i.imgur.com/CnDcfBs.jpg
in
https://i.imgur.com/2J9oTXD.jpg
^^^^
Kaj je to? Šarac je micen MU®GL JUGOKOMI pu$$ić "N0 V 0BRAZ" nje.
ListaŠARACA je "N0V 0BRAZ" MU®GL K0 MI JUG€ nje, kot je bila P0 Z ITI V NA $R Bi JA "NØV
ØBRAZ" za najboljš ritarda u najljepš mest na svet a i šire nje, ki ga je MU®GL KOMI JUGA
ustanovila za JA NK 0 VIćA za volitve 2011,
ko je celo sam tavjariš MILANć€ KUćANć€ vodil PROCESIJO na MAGISTRAT, kjer je kao
poprosil
kao najboljš meneđera na svjet nje a i šire ali vsaj od MU®GALJA do tokija nje,
da povede MU®GL KOMU NI STIČ KU JUGOSLAVIJU u bolju budučnost nje.
.
Sledimo? Razumemo?
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • Vsaka podobnost s karikaturo je zgol namerna
 • 09.05.2018 15:52:37
https://i.imgur.com/jgJFzzn.jpg
.
Razumemo? Sledimo?
Da bi karikatura upravičila svoj (humorni ali kakršnkoli) obstoj,
mora sloneti na dejstvih, mora kazati RESNICO.
.
Ali se je ritard MU®GL JU G0 K0 MI mala mekanacurica Z.JANK0VIć kazala v taki podobi,
kot jo uprizarja Miki Muster?
Ja.
Ali je vse, kar lahko najdemo oz. razberemeo iz karikature, dejansko tudi odsev
RESNIČNOSTI?
Ja.
.
Sledimo? Razumemo?
.
Opico je MU®GL K0 MI JU GA postavila za đupljana, in ta zdaj s tega položaja pač
opravlja svojo agitprop funkcijo drkanja, sviranja kurtzu, prodavanja magle, blatenja, skratka
pihanje na lopovsko in ritard dušo MU®GL JU G0 K0 MI ritardiranćeta nje.
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • P0LITIKA je delo ZA, skrb za P0LIS=P0LITEJO=DRŽAVO
 • 09.05.2018 15:32:52
P0LITIKA je delo ZA, skrb za P0LIS =P0LITEJO =DRŽAVO.
SL0VENSKA P0LITIKA (S.D.S....=J@nša ..., Odbor2014=Þrimc ...Kangla in vsi ostali pošteni
ljudje,
ki sledijo prastarim SL0VENSKIM navadam, običajem, smernicam, kulturi):
-poštenost,
-pravičnost,
-resnicoljubnost,
-prijateljstvo do ljudi,
-domoljubnost,
-rodoljubnost,
svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH odlik, ki smo jih Slovenci
podarili svetu.
P0LITIKA je skrb/delo za polis/politejo/državo. Ne več, ne manj.
Država = POLIS = POLITEJA je družben dogovor ljudi o skupnem življenju.
.
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • P0LITIKA je delo ZA, skrb za P0LIS=P0LITEJO=DRŽAVO
 • 09.05.2018 15:31:17
Je delo za DRŽAVO = za P0LIS = za P0LITEJO
= od tod izvira imenovanje za to delo (P0LITIKA).
.
SLOVENIJA je okupirana. Gre za
DEJANSKO stanje MU®GL jugo ko mi 0KU PA CI JE.
Kaj pomeni
razlika med DELOM za ENO ali drugo POLITEJO = DRŽAVO:
Za katero P0 LI TE JO =DRŽAVO dela MU®GL ju go K0 MUN JARA?
((( sm¢ $D D€$u$ L€VI brat ushke V€RNIKI V SH0LT€SA Þ$ ŠARA¢ ... )))

ZA mu®galj uG 0k 0mi diktejtoršip
ali
za
SV0B0DN0 SL0VENIJ0?
.
.
Torej, kaj dejansko pomeni pojem P0LITIKA?
.
DEJANSKO pomeni P0LITIKA = DELO za P0LITEJO = DRŽAV0.
.
Kakšno?
Katero?
...
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • SLO KULTURA ŽIVLJENJA vs. JUGOKOMI "kultura smrti"
 • 09.05.2018 15:28:28
Razlike med MU®GL JUG0K0MUNISTIČN0 oz. K0 M IN TER NI STIČ N0
"kulturo smrti"
= LAŽ R0P UM0R UNIČ€VANJE pedo- in P€DR0-filijo VUK0JEBSTV0M itd.,
skratka med "SMRTNIM N€PRIJATELJSTVOM D0 LJUDI" - kot si MU®GL JUG0 K0MIJI sami pravijo
ter
med
SL0VENSKO "kulturo življenja" = pošteno delo RESNICA pravo PRAVICA človekoljubje SV0B0DA
...
.
Razumemo?
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • Prej omenjena karikatura Mikija Mustra
 • 09.05.2018 15:23:30
https://i.imgur.com/UWbALGS.jpg
 • Micena MURGLsrboKOMI mekanocurna pussi toži Mustra
 • 09.05.2018 15:19:28
... bilo je davnega 2010, ko Reporter še ni bil v T0TALNI lasti F0 RUM A21, kot je sedaj,
in je njegova bistvena vloga BLATITI ČL0VEKA (JJ-ja ali kogarkoli, ki kakorkoli z RESNICO in poštenim delom zamaje temelje 0KU PA TOR SK E MU®GL K0 MU NI STIČ N JU G0 SLA VI JE.
Torej,
--ŠU®LA naroči pri Mikiju Mu$tru karikaturo.
Kot so TI T0 VI pi ø ni ri bili celo življenje pumpani u glaviće,
si ŠU®L@ zamisli Z.J@NK0VIća kot H. ITL.€. RJA,
ne kot titića, ne kot pijadića, ne kot $TALINA i tako dalje do tokija nje, ampak kot kao HI T LE RA,
kot uči kav jarŽID0 AGITPR0P, saj je H. edini problem tega sveta
ne pa celotna struktura K0 MU NI STIČ NE IN TER NA CI 0 NA LE
na čelu z vsemi kav jarŽI D0 K0 MU NJ ARA MI rotšildi rokfeleri pütini kitajci miløševići milanøvići mandići $€MULIćI KUćANć€TI Š0L TE SI i tako dalje od milvokija do tokija ...
jebeš vse to, važen je HIT L€R nje. Je?
Sledimo?
Razumete, kaj pomeni PRANJE možganćijev?
Tudi H. je ustvarila taista struktura in ga nato žrtvovala,
kajti, kot vam znajo povedati KAV JARž iD0 K0 MU NIS TIČ NI st v ori:
"-R€ V0 LU CI JA pač žre svoje otroke."
.
MU®GL K0 MI JU GA je na polno izkoristila SVOJE medije in potencial, ki ga nudi drkanje ob odprtjih kakršnihkoli objektov, še posebej pa takih, ki so namenjeni najširšim množicam in še posebej takih,
ki so v OKUPIRANI Sloveniji namenjeni predvsem nadaljevanju pranja glavićev uvoženim in tu narejenim oriđinal ali pola-pola TR€N€ RK AMA nje.
Sledimo?
Razumemo?
Ono, najbolji, najjaći na svet nje (u svojoj garaži nje).
Torej, ŠU®LA naroči karikaturo MU®GL JU G0 K0 MI $€ RE 0 R SK OG gov na,
ki stoji sredi stadiona, kjer se pasejo
MU®GL $R B0 RV AC KE kav j arŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STIČ N€ ovćetine v Sloveniji,
ter govno z dvignjeno desno roku kao pozdravlja in nad njih stoji napis —
kot si ga je ZAMISLIL ŠU®LA: "1 rajh, 1 folk, 1 firer",
namesto,
kot bi bilo edino RESNIČNO DOCELA POVEDNO, torej TiT0—PA®TIJA—JUG0SLAVIJA.
Saj smiselno stoji na mestu tudi tisti nemški zapis, torej
— 1 kraljestvo = MU®GL K0 MI JU G0 SLA VI JA
—1 raja = MU®GL JU G0 K0 MU NJ AR€ in K0 M IN TER NA CI = JU G0 SL J0 VAN ć€ TI nje
—1 vožd = posle TiTA — TiT0! nje.
.
Toda, tov.Z.J@NK0VIć se kao čuti užaljenega
(in bomo rekli upravičeno nje, kajti
za razliko od MU®GL JU G0 K0 MI L0P0VA Z.J@ NK 0VIćA,
je
HI TL .ER delavce, ki so gradili stadion v Berlinu, PLAČAL).
Sledimo?
Zmoremo?
S0CIALN0 čuteći LA ŽN IVI L0P0VSKI ZLOĆINEC, član KKK PPP JJJ, soustanovitelj njenega tukajšnega L0P0VSKEGA oddelka F0 RUM 21 ...
dokazan težkokategorni L0P0V in ritard
se torej kao čuti užaljenega in (PAZI SAD OVAJ)
zopet na VAŠ račun,
na račun MESTNE OBČINE LUBLANA, ki je trenutno pač LJubLJaNJa nje,
torej L0P0V z VAŠIM DENARJEM sproži postopek T0ŽBE proti Mikiju Mustru, ki da je kao užalil sereoskog L0P0VSK0G majmuma, ko ga je narisal/predstavil v točno taki vlogi,
kot mu jo je odredil C€NT RAL NI K0 MI TE MU®GL K0 MI JU GE nje.
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • Velik pošten delavec Miki Muster —kot vsi Slovenci
 • 09.05.2018 14:19:43
Njegovo delo govori o njegovi veličini.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
Je pa to lepa priložnost, da se spomnimo na eno izmed ZLOČINSKIH dejanj ene izmed
najbolš MICENIH mekanocurnih ritardiranih MU®GL JU G0 K0 MI kreatur,
in sicer najboljš LAŽ NI VEGA in L0P0VSKEGA fuk-reketatora u najljepš mest na svet nje,
in najboljš NEPLAČNIKA radnika
(saj menda veste, da soustanovitelj F0 RUM A21 tov. Z.JANK0VIć
ni plačal niti tukajšnjih podizvajalcev, niti BOSANSKIH RADNIKA,
ki jih je za gradnjo MU®GL JU G0 K0 MI Stošč UVOZIL nje).
Spomnili se bomo torej leta 2010, dve leti po INSTALACIJI BAR BI€ P0HARKE (=S0CIALNI D€M0KRATI nje =MU®GL K0 MI JU GA nje), ki je, BAR BI€ namreč,
za kao občinsko—privat projekt, kjer je bilo kao rečeno,
da bodo vsa finančna bremena nosili kao """PRIVAT INVESTITORI""" nje,
((( saj konec koncev smo nje = vsi ljudje v Sloveniji, ki proizvajajo, torej vsi, ki pošteno delajo, so PLAČALI za ta
MU®GL JU G0 K0 MI agiptropagandni projekt, s katerim so pumpali in še pumpajo glaviće trenerkama nje,
nakazala Z.JANK0VIćU in s tem F0 RUM U21 reci in piši preko 200 MILIJONOV € — S0CIALNA ČUTEČNOST nje.
Razumemo?
Toliko je BAR BI€ P0HAR ukradel Sloveniji in nakazal SVOJI MU®GL K0 MI JU GI,
in sicer za kao projekt,
ki recimo v NEMČIJI stane 40 MILIJONOV € —
seveda govorimo o stadionih za 60.000 gledalcev a i više nje,
ne kot ta NEDOKONČANA MU®GL JU G0 K0 MI Stožiška razvalina,
in delavna sila v Nemčiji je 4x dražja in delavce tam plačajo.
Sledimo?
Stadion za 60.000 gledalcev v Nemčiji stane 40 milijonov — plača investitor,
Stadion u najboljš od MU®GL K0 MI JU GE OKUPIRANEM mest na svet nje, za 13.000 gledalcev,
pa stane do zdaj 250 MILIJONOV — še delajo nje, on dela nje,
PLAČAJO pa delavci, upokojenci, otroci, vnuki, še nerojeni vnuki ... skratka PLAČAJO VSI, razen članov MU®GL K0 MI JUG€,
ki kasirajo in prekanalizirajo ta IZR0PANA sredstva preko BEOGRADA CIPARA na KANALE KAJMANE BAHAME HAVAJE i tako dalje do tokija in se vam režijo v ksiht.
.
... nadaljevanje v sledečem komentarju.
 • pravnik bavcon
 • 09.05.2018 10:03:22
G. Muster, hvala vam za vaše umetnine, ki so me in še vedno navduševale! Počivajte v miru!
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi