O, ho, ho, tudi slavni BMZ se očitno že pripravlja na predsedniške volitve

Ljubljana, 13.08.2017 09:00
"V Sloveniji obstaja po pravici razjarjena in že 25 let utišana večina! 50% pod pragom revščine, sadizem birokratov, razlog je kontinuiteta ... ! (vir: Twitter)"
(Tako Boštjan M. Zupančič, nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice.
Hm, stavek, ki očitno diši po platformi za predsedniške volitve.)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • Cogo
 • 21.08.2017 16:01:07
Tale profersor me spominja na razne turke, pahorčke, drnovške in podobno drhal. Ves čas so bili levičarj-priskledniki, ko se pa namenijo kandidirat, pa malce v desno zavijejo, se malo kao sporečejo s kučanovci in že preslepijo naš bedni omejeni slovenski folk. Je sicer inteligenten, sposoben, a nadvse sumljiv in vprašanje če ni pokvarjen.
 • Ja
 • 14.08.2017 12:48:17
Poturjen 0KUPATORJEV agitprop (=agitatorska propaganda JU G0 K0 MI dik ta tu re) je trdoživa reč,
predvsem zato, ker ga JU G0 K0 MU NI STIČ NI ""šolski"" in predvsem MEDIJSKI aparat lahko in tudi ga
DNEVNO PONAVLJA, 24ur na dan, vsak dan, vse dni v letu,
preko SVOJIH MEDIJEV.
V Sloveniji je 99,99 % medijev ""v lasti"", razumemo, V LASTI okupatorja,
torej v lasti
MU RG L SR B0 RV AC K0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STIČ N€ PAR TI JE.

Vse to je V LASTI F0RUMA21 in ostalih JU G0 K0 MU NI STIČ NIH stvarnih in namišljenih nabiralnikov:

D€L0 DN€VNIK N€D€LJ$KI V€č€R ... MŁADINA jane obrazi lejdi sjuzi ...
gorenjski prekmurski dolenjski primorske novice glasovi listi ...
ZARE$—SĐ—svet24 ...
vse to je V LASTI F0RUMA21,
je torej ""V LASTI"" K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE v Sloveniji
oz. njenih """"novih-0BRAZ0V"""" nje
(SD=K...P..J in pa $K0J=ZAR€S=LĐS=P0ZI TI VNO SR B SKIH=S_M_C slamnatih nabiralniko v Sloveniji),
"T€lemach" je V LASTI taiste K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE —v $RBIJI (Š0LAK nje)—
P00P-kanalizacija je kao v lasti "oaznega nabiralnika" K0 MI NT ERNE ...,
jo pa ravnokar prepisujejo na T€L€mach nje),
—$afti=slamnati nabiralnik v ITA, žurnal24 v Avstriji ... vse to je V LASTI UDB€=
=
UDB-@ = Uprava državne bezbednosti Jugoslavije =
K G B = Kamitet gosudarstvenoj bezopasnosti.
...

ZATO tudi tukaj vidimo, kako si OKUPIRANI sami natikajo krivdo,
češ da so si sami krivi:
"Jao njega, kuku njega, kukulele kukuriku kuku njima,
što smo dozvolili, jao jao kuku kuku dovolili jao kukuriku ..."
Đizs faking krajst!
VZROK — POSLEDICA.
Posledica K0 MU NI STIČ N€ okupacije in pranja možgančijev so grozljive.
Spomnimo,
kolikokrat smo pokazali,
kaj je vzrok in kaj posledica.
Posledica ni vzrok vzroku, ampak je posledica vzroka.
Kaj pomeni KRIVEC (kdor izvaja KRIVICO nad ljudmi = žrtvami)
in kaj pomeni ŽRTEV.
In da ŽRTEV ni in ne more biti kriva za krivico=za ZLO ČIN, ki ga POVZR0ČA KRIV€C=ZL0 ČI NEC.
In kljub temu
opranćiji verjamejo in tu ponavljajo,
da sem jaz kakor dovolil
MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČNIM kreaturam,
skratka $€RBUSOM K0 MIN TER N€ nje,
skratka nepismenim zakarpatskim avstralopitekom, ZAHRBTNIM KLAVC€M otrok, SAMOIMENOVANIM "smrtnim neprijateljima ljudi",
da me tepihuju
in da T€PIHUJU Slovenijo.
.
Slovenci nismo dovolili.
Slovence nas K0 MIN T€RNA ni vprašala, ali želimo biti T€PIH0VANI in $FUK0VANI,
nakar bi mi kakor rekli "ja",
pač pa je to le naredila in ""dela nje"",
medtem ko
otroci so cia liz ma tu, namesto da bi ljudi INFORMIRALI, onanirćkajo na JU G0 K0 MU NI STIČ NI agitprop.
.
Slovenci NISM0 dali dovoljenja K0 MIN TER NI, da nad nami IZVAJA G€N0CID,
pač pa je to cilj K0 MIN TER N€ in njenih tukajšnjih $€RBUSOV:

"Izbrisati SLOVENSKI NAR0D z zgodovinske pozornice"

prosto po K0 MIN TER NI $TIČ NEM MAD-ŽAR SK0 KAV JAR ŽI D0 bastardu Eduardu KARDALYJU,
tukaj nastopljeni KAV JAR ŽI D0 K0 MIN TER NI STIČ NI lutki.
.
K0 MIN TER NA je uničila SREDNJEEVROPSKO C€SARSTVO, ki smo ga soustanovili SLOVENCI.
.
To je bil takorekoč edini cilj I. svetovne vojne, seveda ob hkratnem pre-vratu (R€ V0 LU TI0*) v Rasiji.
re=ponovno, spet, nazaj ...
volutio= OBRAT
.
= Nov svetovni red = """NAR0BE OBRNJEN SVET""".
=
K0 MU NI STIČ NI red razredov = nič narodov, nič kulture življenja,
ampak
le RAZREDI in "kultura smrti":

— PRV0RAZREDNI (gazde K0 MIN TER N€)
— DRUG0RAZ R€DNI (WATCHD0GIćI — p$i čuvaji T€K0VINA R€ V0 LU CIJ€, praznilci kahl in brisaći riti in nastavljaći dupeta gazdam nje)
— TRETJE RAZ RED NI = ljudje, pošteni delavni resnicoljubni svobodoljubni ljudje = SU Ž N JI.
.
.
Sledimo?
.
K0 MIN TER NA je našo državo razkosala in razdelila.
Tukaj nas zanima predvsem SL0VENSKO 0ZEMLJE slovenske države,
ki je nazadnje slišala na ime A-O, v kateri je slovensko ozemlje obsegalo poleg
večjega dela Štajerske, cele Koroške,
seveda vključno z Gosposvetskim poljem (Vojvodski prestol) in Koroškim gradom (Karantanskim gradom in knežjim kamnom - Curtis Carantana -
danes vas Karnburg - srbsko Krnski grad nje),
in
pa seveda Trst.Istro.Gorico.Reko — TIGR,
CELO ISTR0=
= cel istrski polotok s kvarnerskim zalivom in Reko,

je $a ta ni stič na K0 MU NI STIČ NA IN T€R NA CI 0 NA LA
dodelila oskubljeno Slovenijo
(takorekoč brez Koroške, Sveškega—Gosposvetskega polja, Svatn, Karantanskega gradu (duhovnega in upravnega središča Slovencev),
brez večjega dela Štajerske, brez Trsta.Istre.Gorice.Reke) v upravljanje tepihovalcem,
za ""hlapce"" (S € R B U S €) rojenim drugorazrednim turškim čobanima,
natančneje lopovom ovc in konjev; konje so turški S€RBUSI kradli seveda Dunaju (Beću),
od tod si TUR ŠKI $€RBUSI pravijo "bečki konjušari",
kar je nato agitpropaganda turila in turi ljudem.
Sledimo?
Zmoremo?
K0 MIN TER NI nismo, še enkrat NISMO DOVOLILI,
da nas razkosa in razkosano razdeli med različne ""NOVO-nastale""="""N0V0—0BRAZN€""" K0 MIN TER N0V SKE PROJEKTE:

Rep. Madžarska
+ Rep. Av$trija
+ kral. ITA
+ kral. v€lika$rbija nje.
* - za """"kralja"""" s€reorske čobanovine je K0 MIN TER NA,
potem ko je ukinila resnega plejerja "ruskega carja",
in PREDVSEM CESARJA oz. tedaj imenovano oz. že preimenovano Avstrijsko CESARSTVO,
ki smo ga MI — SLOVENCI — SOUSTANOVILI in imeli IZKLJUČNO PRAVICO DO KRONE,
nastopila turškega serbusa,
iz dupeta si je potegnila drugorazrednega črnega-kara džordža (crn oga Juraja nje)
="""bećkega konjušara""" =
lopova konj in drobnice nje, od tod že omenjena P0TURANCIJA, ki VELJA samo in le za $€RBUSE nje,
ker je za TURŠK0 gazdo ropal konje Beću (kradel konje Dunaju nje);
btw,
TUR€K je vseskozi podjemnik K0 MIN TER N€.
.
Po R€ V0 LU CI JI (po obratu) namesti K0 MIN TER NA svoje orto pu$$iće,
torej M0S€SE MOŠE, J0S€PHE BR0ZE, KARDALYJ€ itd. torej KAV JAR ŽI DO bastarde,
medtem ko jim $€RBUSČIći (0BARI (obri), V0LGARI, H0RINTI ... ) nosijo kahle brišejo dupeta in nastavljajo dupeta,
kot so vedni znali in bodo, kajti $€RBUSNI hrbet je bića vajen in željan,
zato v $T0ŽICAH, u $T0ŠCAH nje
odmeva:

ZA koga? ——— Za TI-TA!
ZA k0ga? ——— Za PAR TI JU!
ZA kog@? ——— Za JU G0 SLA VI JU!
.
za DRŽAVO=P0LIS=P0LITEJO JU G0 SLA VIJ0,
in še $T0ŠC€ nje:

——Ev-iva com mu nismo (prevod: NAJ ŽIVI Z L0 ČIN NAD ČL0 VE ŠTVOM)
——BA DI €RRA R0$$A la tri om fera (Rdeča zastava bo zmagala!)
——dru-že TiT0 mi ti se ku nemo, da sa tvoga puta ne skre ne mo!
——dru-že TIT0 mi ti se ku ne mo, po bedi t ćemo!
Prevod:
Dragi tavjariš P€ D€ RASTI P€ D0 FIL TiT0,
prisegamo ti, da ti bomo vedno nastavljali rito
in da s tvoje ZL0 ČIN SKE poti ne bomo skrenili.
Prisegamo ti, zmagali bomo!
.
Sledimo?
.
.
.
ZA OSVOBODITEV pa nujno rabimo OSVEŠČENE, OZAVEŠČENE ljudi,
ki bodo pri polni ZAVESTI DELALI za Slovenijo,
se po vsej svoji moči angažirali pri DELU ZA SLOVENIJO,
kot dela ZA SLOVENIJO
SLOVENSKA POLITIKA =SDS=Janša ..., Odbor2014=Primc ... in vsi ostali pošteni ljudje,
ki sledijo prastarim slovenskim navadam, običajem, smernicam, kulturi):
-poštenost,
-pravičnost,
-resnicoljubnost,
-prijateljstvo do ljudi,
-domoljubnost,
-rodoljubnost,
svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih slovenskih odlik, ki smo jih Slovenci podarili svetu.
.
Razumemo?
Sledimo?
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • Trdoživa svoboda pod rdečo zvezdo
 • 14.08.2017 09:40:47
Neverjetno je, kako je trdoživa in kako se je zavlekla ta komunistična svoboda, ki je izbruhnila leta 1945!
 • krucefiks
 • 14.08.2017 07:41:14
Slovenci, nihče vas več ne jemlje resno.
Dovolili ste, smo postali narodna manjšina v lastni domovini, zdaj pa uživajte v lastni nepomembnosti.
 • Mefisto
 • 14.08.2017 07:35:57
Dovolili ste, da so nas okupirali rdečuhi, zdaj pa uživajte v svobodi po njihovi meri.
 • KAPIBARA
 • 13.08.2017 20:25:35
@macek - PRAV IMAŠ
Ali pa, ko so pred O.Š. Levec (in druge), davčno nadlegovali novoletno stojnico, kjer so šolniki prodajali svoje izdelke, za popestritev njim vsega !!
 • macek
 • 13.08.2017 15:08:31
Ja @cox. Slovenci pa zbiramo "plastične štople", pa še to so nam poskušali prepovedati, ali obdavčiti. Naj me popravijo, če se motim.
 • cox
 • 13.08.2017 12:42:38
Vsi ti, ki imajo v rokah škarje in platno, ne bodo dali, da se spremeni režim, ki tem omogoča privilegije in bonitete. Le kako bi se cmerar znašel, če bi moral kar naenkrat preživeti na trgu, kot odvetnik, recimo? Obesil bi se po enem mesecu.Zato vsa ta banda ne bo dopustila sprememb. Kontinuiteta pa je bistvo delovanj vseh teh razbojniških omrežij in mafijskega ustroja države. Posameznike kot je BMZ, se diskreditira oz. ignorira,fizične likvidacije skoraj niso več potrebne...Javni sektor je rakavo tkivo te družbe. Če bi ga prepolovili, bi država lahko zadihala. Kot omenjeno, pa se privilegiranci režima ne bodo dali tako zlahka odgnati od državnega korita. in ti, ki ustvarjajo lačne otroke in ubijajo ljudi, se potem borijo za njihovo dobro. V bistvu pa le za svojo polno rit.
 • macek
 • 13.08.2017 12:15:55
Bomo videli kako se ga bo lotila F-571 presstitucija.
Poskušali ga bodo raztrgati, kot hijene plen.
 • Dišeči razlogi MURGL JUGOKOMUNISTIČNE okupacije
 • 13.08.2017 11:26:22
Platforme, dišečnosti bla bla bla ...
.
BMariaZ je v svojem življenju naredil veliko škode Sloveniji in Slovenstvu s svojimi šnelkursađijskimi izdelki,
v katerih je in velikokrat še vedno Slovenstvu PODTIKA, turi, poturi
MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČN€ ZL0 ČI N€
in ostala svojstva
mekano¢urnih pu$$ićev
(beri: $RB$KI rva cki KAV JAR ŽI D0 K0 MU NI STIČ NI pu$$ići delajo nje, BMarijaZ pa ti napiše slovenski ti pa oni, to pa ono nje),
toda ta stavek,
ki si ga skopipastal,
diši samo in le po RESNICI,
ki sicer ni do zadnje podrobnosti izražena eksplicitno, implicira pa takorekoč vse,
kar se v K0 MIN TER NI STIČ N0 JU G0 K0 MU NI STIČ N0 okupirani Sloveniji dogaja.
Poglejmo na hitro:

"V Sloveniji obstaja po pravici razjarjena in že 25 let utišana večina!" —
ja, za enkrat smo Slovenci še večina v SVOJI državi,
smo razjarjeni in smo že 25 let utišani, na 45 let podlage.

"50% pod pragom revščine" — tako kot vse K0 MU NI STI ČN0 S0 CIA LI ST I Č N0 okupirane države.

"sadizem birokratov" — ja, gre za sadizem, kot vam je že in vam še vedno pove M0S€S M0SHA PIJAD€,
desanka rukić levanke šakič=P€DRA-P€D0FILA-KL AV CA-P0SILJ€VALCA PI0NIRČK0V Ti TA BR0 ZA J0S€PHA,
vendar je pojem ""birokrat"" takorekoč olepševalnica,
saj gre za
MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČN€ ""aparatčike"",
nepismene mekane¢urice,
ki so nastopljene ravno zato, da $€RJEJO ljudem po glavah, da lajajo na ljudi in da z vsemi štirimi čuvajo tekovine R€ V0 LU CI J€,
kar je BMarijaZ ponazoril z:

"razlog je kontinuiteta ... !"

Ja, razlog, VZROK za tak stavek je """kontinuiteta""" (= tujka za NADALJEVANJE)

MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČN€ okupacije Slovenije,
ne pa
dišeče platforme.
Sledimo?
Zmoremo?
.
.
Kdo lahko osvobodi Slovenijo MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČN€ okupacije?

Samo zadostno število osveščenih in združenih ljudi.

SLOVENCI in OSTALI POŠTENI DRŽAVLJANI SLOVENIJE imamo
v DRŽAVNEM ZBORU vsaj eno stranko, ki nas zastopa,
torej SLOVENSKO DEM0KRATSK0 STRANK0,
ki edina dela ZA DRŽAVO = P0LIS = P0LITEJ0 SL0VENIJO
pri čemer seveda edina, ki sledi SLOVENSKIM VREDNOTAM
poštenost,
pravičnost,
resnicoljubnost,
prijateljstvo do ljudi,
narodnost, pripadnost narodu, kulturi nekega naroda,
domoljubnost,
rodoljubnost,
svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ODLIK, ki smo jih Slovenci podarili svetu,
vse to so temelji ČLOVEČNOSTI,
ki pa jih
K0 MIN T€R NA ne more smisliti in NISO njena OPCIJA.
Torej,
kdor mimo EDINE SLOVENSKE stranke v državnem zboru organizira svoje pasje procesije,
kot to počno vse
MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČN€ lutke
(BARBI€ B0RAT0 P0HARKE, šar¢i, roz mann ćeti-roze, ludamile ...),
pač sledi ZAPOVEDANEMU ""agitpropu""

""... njih ćemo P0ZORIŠNIM PRED STAVAMA i drugom PR0PAGAND0M ...""

katerih namen je prastar 0KUPAT0RSKI manever:

""""Deli in vladaj!""""
.
.
Kot pa vsi vemo oziroma bi morali vedeti, nasproti temu stoji ""V slogi je moč!"".
Poglejmo en primer
MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČN€ sloge:

"Medije je potrebno dinamizirati tako, da se bodo strnili v popoln blok proti J@nši" (Radenko Radojčić, UDB@).

Od časa raziskave so te številke seveda še višje:
- na RTV Slovenija več kot 40.000 negativnih člankov o J@nezu J@nši
- na Kanału A in P00P TV več kot 13.000 negativnih člankov o J@nezu J@nši
- v časopisu D€LO prek 53.000 negativnih člankov o J@nezu J@nši
- v časopisu DN€VNIK prek 29.000 negativnih člankov o J@nezu J@nši
itd.
.
Sledimo?
Razumemo?
Zmoremo?
.
.
.
Preimenovanja K0 MU NI STIČ NE PAR TI JE JU G0 SLA VI JE
oz. MU R GL SR B0 RVA CKO KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STIČ NEGA pašaluka v Sloveniji:
Kømunistična þartija Jugo$lavije > ZKJ (Zveza kømuni$tov Jugo$lavije) > ZK$-$DP (Zveza kømunistov Slovenije-$DP) > $DP (Stranka demøkratične prenove) > $DP Slovenije ($o¢ialdemokratska prenova Slovenije) > Združ€na łista > ZŁ$Đ (Združena łista $o¢ialnih demøkratov > $Đ ($o¢ialni demøkrati).

Predno so si spremenili ime v __SĐ__, so se imenovali ___ZŁSĐ____ - Združ€na li$ta S0 CIA L NIH d€mokratov.
Predno so si spremenili ime v ___Z L S D___, so se imenovali ZD RUŽ €NA LISTA: v __ZLSD__ so se kakor združili s "S€MULIć€V0_____SZDL" = S0C. zveza delavnega ljudstva...=
=SSRNJ=SO CIA LI$ TIČ KI SA VEZ radnog naroda JU GO SLA VIJE
ki je postala $$$ -
S0-CIA-LIST-i-č-na stranka Slovenije (danes Z$$$) in z De$u$-om, ki ga __K._P._J__ ustvari iz peščice starih
prdcev ZKS-SDP.
De$u$ bo JU Go K0 MU NI STIČ NI agitprop (99 % medijev v okupirani Sloveniji)
začel pumpat na polno šele po koncu
"__LDS___ zgodbe o uspehu", ko za predsednika postavijo SK0J-evca oziroma ___LĐ$-ovca
KAR€LA VIKTORA.
.
LĐ$ je førmalnopravna naslednica $K0J-a ($avez kømunističke omladine Jugo$lavije):
$K0J > $K0J se razcepi na $ K 0 J in USA0J (Ujedinjeni $avez antifašiştičke omladine Jugoslavije) > USAOJ se preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije) in imamo $K0J in N0J > nato se S.K.O.J. in N.O.J spet združita, sedaj pod imenom N0J > nakar se NOJ preimenuje v SS0J ($avez $o¢ijali$tičke omladine Jugo$lavije) > tukajšnji oddelek se imenuje SS0S ($avez $o¢ijaliştičke omladine $rbije v Sloveniji = Z$MS = Zveza $o¢iali$tične mladine $rbije) - in ta podružnica na prvih vsaj za silo demokratičnih volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom Z$M$, na naslednjih (1992), pa se je organizacija Z $ M $ preimenovala v L Đ $ (Łiberalno demøkratska stranka). Čez par let se preimenuje v ŁĐ$ - Łiberalna demøkracija Slovenije. Iz svojih drugorazrednih članov vseskozi ustanavljajo "nove øbraze" - nekaj zadnjih:
sms, unija, par različic zelenih, najprej okupirana in nato totalno prevzeta $n$ s padalcem, baletnikom, apotekarjem, ids, trs, pirati, solidarnost, zare$—nova politka, zare$—$øcialno łiberalni, P$—Pøzitivna$rbija, Z@AB, Zł - združeni ids, trs in radnička parŧija viølete tømić, Verjamem v Šølte$a, $MC - stranka m.¢erara mlajšega, $MC - stranka mødernega centra.
Vse to je ena in edina MU R GL $ RBO K0 M IN TER N IS TIČ NA K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0$ LAVI JE.
.
.
SD je "maska demokracije", je preimenovanje, je "nov obraz", je le kakor nova "pravna oseba",
stvarno pa je ena in ista pravna oseba, ni sicer
K0 MU NI STIČ NA PAR TI JA JU G0 SLA VIJE,
ki spreminja svoje ime.
LĐS je "maska demokracije", je preimenovanje, je "nov obraz", je le kakor nova "pravna oseba",
stvarno pa je ena in ista pravna oseba,
SA VEZ K0 MU NI STI ČKE OMLA DI NE JU GO SLA VI JE
ki za potrebe farbanja ljudi (za potrebe GLEDALIŠKIH PREDSTAV, kot jih imenuje M0$€$ M0SHA PIJAD€) spreminja svoje ime.

Pomagal nam bo torej SR B0 JU GO kavjaržido K0 MU NI STIČ NI prerok M0S€S M0$HA PIJAD€
(prerokba je prevedena iz izvirne SR B0 JU GO K0 MI KAV JAR ŽI D0 spakedranščine):

"... Tisti, ki nimajo hiše, zemlje, živadi,
se bodo k nam hitro priključili kar sami, ker jim bomo obljubili veliki rop.
Težje bo s tistimi, ki imajo neko posest.
Te bomo navezali nase z GLEDALIŠKIMI PREDSTAVAMI in ostalo propagando.
Na tak način bomo postopoma obdelali vse pokrajine.
Kmet oz. vaščan, ki ima hišo, zemljo, živino, delavec, ki prejema plačo in ima za kruh,
je za nas NIČ-vreden. MI MORAMO IZ NJIH NAREDITI brezdomce, pro-le-tar-ce.
Samo nesrečniki postanejo kømjuni$ti. ZATO MORAMO NE$REČO USTVARITI in množice spraviti v obup.
MI SMO $MRTNI S0VRAŽNIKI VSAKE BLAGINJE, REDA IN MIRU..."

(tako torej J0SEPH TiT0 BR0Z0V prerok M0$€$ M0$HA PIJAD€).
.
Še en prevod, izvirnik je v isti spakedranščini kot "preroške" besede TiT0VEGA M0S€SA:

»Že na t. i. ustanovitvenem kongresu od 20. do 23. aprila 1919 je 27 članov ljubljanske sekcije Jugo$lovanske
$o¢ijaldemokratske stranke (JSDS) izstopilo iz članstva le-te ter utemeljilo t. i. Slovensko $o¢ijalistično stranko,
ki je sprejela V€RO v politiko tavariša Vładimira Iłjiča Lenjina, zavzemajoč se za nasilno bøljševistično r€volucijo in
nasprotovanje parlamentarni demokraciji. Ko je bila v Beogradu ustanovljena $0 CIA LI $TIČNA delavska stranka JU GO SLA VIJE
(vsaka podobnost z NA CI 0 NAL-S0 CIA LI $ TI ŠE-Dojč-Artbajt-Partej je zgol namerna — kasneje preimenovana v K0 MU NI $ TIČ NO PAR TI J0 JU G0 $ LA VI JE),
se je t. i. Slovenska $ø ¢ia list ična stranka vanjo vključila
ter prenehala z lastnim obstojem. Kømuni$te na Slovenskem ($rbske kømuniste v Sloveniji) sta vodila glavna tajnika K..P..J.
Filip Filipović in Sima Marković.«
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
ki je več kot zadovoljivo organizirana
MU R GL SR BS K0 RVA CK0 KAV JAR ŽI D0 skratka JU G0 K0 MU NI STI ČN IMI lutkami
podaja v kakor predsedniško kampanjo
1 2
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi
Boštjan M. Zupančič
Vstop v galerijo slik